Verslag online Corona-vragensessie 24 maart

Afgelopen 24 maart was er een mogelijkheid voor VOG-leden om deel te nemen aan de online vragensessie die we hadden georganiseerd. Er waren een aantal deskundigen online aanwezig om de vele vragen van de ondernemers te beantwoorden. Hieronder een korte samenvatting van de online bijeenkomst.

Panelleden:

  • gemeente: wethouder Mike Hofkens en beleidsmedewerker Nicole de Kort
  • ESQ advocaten, Geert de Haas
  • Rabobank, Bjorn Boons
  • Pullen & Partners / Optimize Finance, Marc Pullen
  • VOG bestuur en communicatie bureau JohnGaasbeek.nl, John Gaasbeek
  • VOG bestuur en adviesbureau Business Alignment Group, Rom van Oers. Tevens voorzitter voor deze sessie.

Na een korte introductie van de panelleden heeft wethouder Mike Hofkens een beknopt overzicht gegeven van de stand van zaken m.b.t. de regelingen vanuit de overheid en de gemeente.

De gemeente is nog in afwachting van de centrale regelingen en regelingen die via het regionaal overleg (vanuit Tilburg) worden besproken en geldig zullen gaan worden. Op het moment dat die regelingen duidelijk zijn en actief kunnen worden, zal de gemeente gaan aangeven via welke wijze c.q. welk loket e.e.a. kan worden aangevraagd.

Er is in het college wel afgesproken dat er een noodmaatregel van kracht wordt om die bedrijven / zzp’ers die het nu op korte termijn niet redden, een voorschot te kunnen geven. Inmiddels staat informatie hieromtrent op de website van de gemeente en op de website van de VOG.

Voorstel vanuit wethouder Hofkens is wel dat als het de ondernemer lukt om nog ca. 2-3 weken te kunnen wachten, het advies is om dit even aan te kijken zodat er dan direct gebruik gemaakt kan worden van de goede regelingen en er geen correcties op voorschotten gemaakt hoeven te worden.

Algemeen was er een vraag of het ook voor VOF geldt, dat is waarschijnlijk zo want een VOF, dat zijn feitelijk 2 zzp-ers. De vergoeding van € 4000 geldt vnl. voor die bedrijven die door de overheid zijn verplicht om de deuren te sluiten, zoals horeca en kappers. De € 4000 geldt per bedrijf. Uitsluitsel hierover laat echter nog even op zich wachten, deze regelgeving komt vanuit de Rijksoverheid.

Geert de Haas geeft een nadere toelichting op de Werktijd Verkortingsregeling die voorlopig is stopgezet omdat de aanvragen te veel werden (meer dan 80.000 op enig moment). En er is een nieuwe regeling bij gekomen, de N.O.W. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

Deze regeling geldt nu primair om de loonkosten te dempen (90% wordt vergoed) en extra is de mogelijkheid dat mensen wel actief gehouden kunnen worden en niet perse thuis zonder werk dienen te zitten zoals het wel is bij de Werktijd Verkortingsregeling. Het is daarmee ook mogelijk voor flex-contracten. Aanvraag NOW gaat niet via gemeente maar via de UWV.

Rabobank Bjorn Boons gaf korte toelichting op enkele mogelijkheden vanuit de bank. Op zakelijk terrein zijn er mogelijkheden zoals bij de bancaire financiering, uitstel van aflossingen en rente voor periode van 6 maanden.

Ook kan er gekeken worden naar krediet verruiming, alleen daar blijft de levensvatbaarheid van het bedrijf wel een factor. Daarnaast is dit niet een makkelijke regeling die snel uitgevoerd kan worden temeer omdat de banken (niet alleen de Rabobank) overspoeld worden met vragen.

Marc Pullen vult aan dat er ook andere financieringsmogelijkheden zijn zoals de mogelijkheid van ‘sale en leaseback constructies’ waarbij dan bijv. auto’s, machines of zelfs panden verkocht kunnen worden en dan vervolgens via een lease constructie worden geleased. Ook niet een snelle oplossing maar creëert wel liquiditeitsruimte.

Er waren al vragen c.q. opmerkingen binnengekomen om wellicht iets te doen met de vele initiatieven. Ook Jessica Eland (VOG) vroeg hiernaar. Idee wordt in de sessie geopperd om initiatieven te bundelen tussen de gemeente en de VOG. Te kijken valt naar bijv. een extra pagina op de VOG website en/of de gemeente site. Misschien ook een idee om tijdelijk een eigen site te maken. Vraag aan Jessica en John (beide VOG) om hierover na te denken. Nicole de Kort (gemeente) opperde om de Stadspromotor hierbij te betrekken die ook actief is om initiatieven te bundelen.

Wethouder Hofkens reageert op de vraag wat te doen met de huren. De gemeente biedt de mogelijkheid om de huur op verzoek op te schorten voor panden in haar bezit. Het is tevens een goed idee om via de gemeente en de VOG (wellicht gezamenlijk) om verhuurders/vastgoedeigenaren te benaderen voor uitstel van huur te vragen.

Vanuit de gemeente wordt ook toegezegd om diverse gemeentelijke belastingen voorlopig uit te stellen. Aanvraag hiervoor kan vrij eenvoudig door een mail te sturen naar info@geertruidenberg.nl en bij voorkeur het aanslagnummer hierbij te vermelden.

Naar aanleiding van enkele vragen van Hubert Boelaars geeft de gemeente aan om ook te kijken naar andere gemeentelijke belastingen en heffingen zoals die bijv. gelden voor de horeca t.a.v. seizoens-toepassingen of bijv. belastingen als precario-rechten, om die tijdelijk te laten vervallen.

De gemeente biedt momenteel ook de mogelijkheid om (om niet) gebruik te maken van de weekmarkten. Er is al 1 cateraar die hier gebruik van maakt. Mocht je ook je producten willen aanbieden op de weekmarkten, neem dan contact op met Nicole de Kort.

Via de wethouder wordt gemeld dat inderdaad het zo moet kunnen zijn dat als er nu van bepaalde toepassingen geen gebruik kan worden gemaakt, die dan nu niet in rekening moeten worden gebracht.

Hubert vroeg ook voor de periode na crisis, als wij dan weer in de opbouw zijn of de gemeente dan wat makkelijker kan zijn in de verlening van vergunningen, (bijv. vent vergunning of de (6) extra dagen voor geluidsoverlast etc.).

Marc Pullen opperde dat wij straks bij bijv. de Veerse dag het moeten kunnen omzetten naar een extra groot feest zodat wij daarmee elkaar en zeker de horeca kunnen helpen.

Ook privé kan je de hypotheek tijdelijk uitstellen, blijkbaar nog niet bij alle banken. Marc gaf aan dat hij vanuit de privé hypotheken gemerkt heeft dat het bij een aantal grootbanken al geldt. Dus dan los van je zakelijke afspraken kun je privé ook zaken regelen.

Wat te doen bij ziekte in het team. Geert geeft aan dat goed werkgeverschap stelt (en eigenlijk vereist) dat die persoon dan direct volledig thuis moet blijven. Hoe essentieel die persoon of functie ook is.

Marco Verbrugge opperde of het wellicht een idee is om een extra sessie te beleggen om eens te praten over hoe je moet ‘managen’ als veel mensen uit je organisatie of je team thuiswerken en je alleen online contact hebt. Interessant onderwerp om voor de VOG academy te gaan oppakken in een aantal online-sessies.

Afspraak: Voor volgende week dinsdag de 31e wederom om 15.00 uur plannen wij een horeca sessie in en daar is al de toezegging dat wethouder John van Vugt namens de gemeente zal deelnemen.

Voorlopig wordt ook afgesproken om deze sessie voor alle sectoren over twee weken te herhalen zodat de gemeente dan ook weer meer kan toelichten over de diverse regelingen.

Dank voor de deelname, de vragen en de moeite om elkaar te helpen en te informeren.

Mede namens het voltallige VOG bestuur,
Rom van Oers
John Gaasbeek

 

 

 

 

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Schrijf je in voor de VOG Premium Lunch!

Op vrijdag 6 oktober vanaf 11:00 uur staat de VOG Premium Lunch op het programma. Deze educatieve lunch voor onze Premium leden zal plaatsvinden in ’t Weeshuys, waar we een interessant onderwerp op het programma hebben staan: GenZ talks vanuit The New Crew.

Gezellige en geslaagde derde editie van de VOG Golfdag!

Op een zonovergoten dag, donderdag 14 september, vond de derde editie van de VOG Golfdag plaats op Golfclub Landgoed Bergvliet in Den Hout. Het was een schitterende dag waarin enthousiast werd gegolfd, maar er was ook voldoende gelegenheid om onder het genot van lekker eten en drinken met elkaar bij te praten.