Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en ondernemers, afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland zijn al veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering.