Verslag online Corona-vragensessie horeca 31 maart

Afgelopen 31 maart heeft de VOG een online vragensessie georganiseerd speciaal gericht op de horeca ondernemers (ook voor niet-leden van de VOG) in de gemeente Geertruidenberg. Er was een aantal deskundigen aanwezig om de vragen van de horecaondernemers te beantwoorden. Hieronder een samenvatting van de online bijeenkomst.

Panelleden:

  • Gemeente: wethouder John van Vugt en beleidsmedewerker Nicole de Kort
  • ESQ-advocaten, Geert de Haas
  • Rabobank, Bjorn Boons
  • Pullen & Partners / Optimize Finance, Marc Pullen
  • VOG-bestuur en communicatiebureau JohnGaasbeek.nl, John Gaasbeek
  • VOG-bestuur en adviesbureau Business Alignment Group, Rom van Oers. Tevens voorzitter voor deze sessie.

Na een korte introductie van de panelleden heeft wethouder John van Vugt een overzicht gegeven van de stand van zaken m.b.t. de regelingen vanuit de overheid en de gemeente.

Net zoals vorige week is de compensatieregeling weer even kort besproken. Bedrijven die vanwege het coronavirus schade lijden door vnl. verplichte sluiting, kunnen via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) een compensatie krijgen van €4000 euro. Hierbij moeten bedrijven voldoen aan de voorwaarden en moeten met een vastgestelde SBI-code in het KVK Handelsregister staan. Dit moet een goedgekeurde SBI-code zijn, anders komen bedrijven niet in aanmerking.

Deze tegemoetkoming is al opengesteld. Als deze compensatieregeling nog niet is aangevraagd, dan stelt de wethouder voor het later nog eens te proberen. De website voor het aanvragen van deze compensatie is op dit moment overbelast, waardoor de site niet helemaal goed werkt. U kunt nog tot 26 juni hierop inschrijven.

Een andere tijdelijke noodmaatregel die vorige week ook al even aan bod is geweest, is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies de loonkosten tegemoet te komen en mensen hun baan te laten behouden. Met deze regeling kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom. De regeling is van toepassing op bedrijven die meer dan 20% omzetverlies hebben in de afgelopen periode. Deze regeling is nog niet opengesteld. De verwachting is dat deze per 6 april a.s. zal worden opengesteld. Zodra deze opengesteld wordt, zal daar een bericht van komen. Let op! Vanwege de velen aanvragen van de Werktijdverkorting, is deze regeling ingetrokken en de NOW ervoor in de plaats gekomen.

Naar aanleiding van deze regelingen werd er gevraagd hoe het zit met het afhalen en bezorgen waardoor er toch omzet wordt gemaakt. Hierop werd het antwoord gegeven dat u altijd recht heeft op de eenmalige bijdrage van €4000,- mits u met SBI-code ingeschreven staat.

Wethouder van Vugt voegt toe dat diverse gemeentelijke belastingen of worden opgeschort of dat deze tijdelijk komen te vervallen zoals o.a. voor precariobelasting. Het is mogelijk en vrij eenvoudig om aanvraag te doen voor opschorting etc., door een mail te sturen naar info@geertruidenberg.nl, vermeld daarbij indien mogelijk een aanslagnummer.

Van Vugt kaart het initiatief ‘lokaalbestellen.nl’ aan. Dit is een website voor horecaondernemers voor afhalen en bezorgen. Op de site kunnen horeca ondernemers zich aanbieden en daarmee zich extra promoten.

De wethouder geeft antwoord op de vraag van Armand Hoogendoorn. Voor de vastrechtkosten voor de energieaansluiting heeft de wethouder contact opgenomen met RWE om te horen of hierover ook al collectief afspraken zijn gemaakt. Zij gaven aan dat hierover geen collectieve besluiten zijn genomen. Mogelijk kun je individueel afspraken maken met je energieleverancier over uitstel van betaling.

Vanuit o.a. Nick Buijks kwam de vraag of elkaars personeel uitgeleend kon worden. Horecapersoneel zit thuis en de land- en tuinbouw zit met tekort aan personeel. Een voorbeeld hiervan is Bootje Gezond, die zijn personeel al ergens anders heeft ingezet. Geert de Haas geeft aan dat dit kan, mits dit zonder winstoogmerk gedaan wordt. Dat wil zeggen dat personeel alleen ergens anders ingezet wordt om de loonkosten te doorbreken. Over het uitwisselen van personeel is er 30 maart een poll geplaatst op de VOG site. We stellen het op prijs als zo veel mogelijk leden deze poll zouden invullen, zodat we kunnen peilen of hiervoor meer interesse is.

Vanuit de Rabobank gaf Bjorn Boons een toelichting wat de banken zoal doen op dit moment. In de vorige online vergadering van vorige week, is dit ook aan bod gekomen. Bedrijven kunnen uitstel van aflossingen en rente verkrijgen voor het zakelijke krediet voor een periode van 6 maanden. Dit kan bij de Rabobank, maar ook bij de andere banken. Dit is een snelle regeling en er hangen geen kosten aan vast. Daarnaast is een andere mogelijkheid en dat is gebruik te maken van de Borgstellingskrediet, echter dit betekent wel maatwerk in de aanvraag. Op de vraag aan o.a. de Rabobank t.a.v. de hoge percentages voor kredietverlening, kon Bjorn aangeven dat op korte termijn een extra kredietmaatregel komt met een aanzienlijk gunstiger rentepercentage ( ongeveer op het niveau van een rekening courant krediet). Ook hier zal de aanvraag wel maatwerk zijn.

Wethouder John van Vugt heeft bij verzekeringsmaatschappijen nagevraagd wat de mogelijkheden zijn en of er algemene regels zijn omtrent de coronacrisis. Hij kreeg telkens hetzelfde antwoord, namelijk dat dit maatwerk is. Bedrijven moeten dit bij hun eigen verzekeraar navragen en daar het pakket afstemmen. Er zijn geen algemene regels maar Rene Nouwens van Horeca Nederland gaf aan dat zij op landelijk niveau in gesprek zijn met verzekeraars om te komen tot regelingen.

Vanuit de wethouder is er eveneens contact gezocht met vastgoed eigenaren om te praten over coulance m.b.t. de huur voor de ondernemers. Er is geen harde toezegging gedaan, maar mede door de bredere discussie die overal plaatsvindt, lijkt het wel dat er een opening is. Oproep is aan de horeca ondernemers om zelf bij de verhuurder de aanvraag kenbaar te maken.

Tot slot werd door Rom van Oers de vraag gesteld of er ideeën zijn waar de gemeente en VOG kan helpen of waar ondernemers elkaar in kunnen helpen. Hierbij herhaalde Hubert zijn vraag van vorige week, namelijk of de gemeente voldoende vrijheid kan bieden na de crisis om bijvoorbeeld gezamenlijks wat te organiseren. Hierop gaf wethouder John van Vugt het antwoord dat de gemeente er alles aan doet om daar zo flexibel mogelijk mee om te gaan en zich aan te passen, en eventueel uitzonderingen zal maken.

Hierop volgde reactie dat bedrijven elkaar lokaal moeten helpen in de promotie. Er moeten ideeën verzameld worden, zodat de gemeente hiermee aan de slag kan en er eventueel al een vergunning gegeven kan worden. De gemeente probeert zoveel mogelijk invulling te geven binnen de wettelijke kaders. Nick Buijks geeft aan graag een gezamenlijk PR-moment te hebben, zodra de horeca groen licht krijgt. Hij voegt daaraan toe dat er wellicht mogelijkheden zijn voor het organiseren van kleinschalige evenementen. Er wordt voorgesteld zulke initiatieven centraal te verzamelen, de VOG kan daar een rol in spelen in combinatie met de stadspromotor.

Voor nu is het noodzakelijk dat er veel vragen gesteld worden en samen ideeën bedacht worden. Het is van belang om met elkaar klaar te stomen voor een soort aftrap na deze crisis. Het is in deze moeilijke tijd belangrijk om de krachten te bundelen, initiatieven te verzamelen en elkaar te vinden. Lokale ondernemers kunnen momenteel gesteund worden door lokaal producten te kopen.

Tot slot waren er nog een aantal algemene oproepen. Geert de Haas vertelde dat zijn bedrijf (Esq advocaten) spreekuren organiseert en daarmee ondernemers wil helpen. De regelingen zijn best gewikkeld en als ondernemers daar vragen over hebben kunnen ze bellen. Bjorn Boons voegt toe dat Rabobank vanaf 6 april een noodloket voor verenigingen en stichtingen heeft. Tot slot roept Rene Nouwens bedrijven op om zich te melden als zij het gevoel hebben tussen wal en schip te zijn beland of tegen andere onbesproken problemen aan zijn gelopen. Hij kan dit meenemen vanuit Horeca Nederland richting politiek Den Haag.

Volgende week (dinsdag 7 april) is er weer een online VOG algemene vragensessie voor alle ondernemers van Geertruidenberg. Dan zijn er wellicht weer meer dingen duidelijk en zijn er weer nieuwe en/of verscherpte maatregelen. Over twee weken (of eerder indien noodzakelijk) wordt er weer een online VOG vragensessie voor de horeca georganiseerd.

Mede namens VOG bestuur,
Rom van Oers
John Gaasbeek

 

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Schrijf je in voor de VOG Premium Lunch!

Op vrijdag 6 oktober vanaf 11:00 uur staat de VOG Premium Lunch op het programma. Deze educatieve lunch voor onze Premium leden zal plaatsvinden in ’t Weeshuys, waar we een interessant onderwerp op het programma hebben staan: GenZ talks vanuit The New Crew.

VOG Inloopborrel op 28 september 2023

Belangrijke Update voor de VOG Inloopborrel op 28 september 2023

Voor onze aankomende inloopborrel op donderdag 28 september 2023 verruilen we onze gebruikelijke locatie voor iets anders. Dit keer zullen we jullie verwelkomen bij de Witte Leeuw, gelegen aan Prins Hendrikstraat 6 in Raamsdonksveer. Van 17.00 tot 19:30 zitten wij in de Skihut. Natuurlijk kan er hierna op eigen gelegenheid door worden geborreld.