Verkabeling bestaande 150 kV-verbinding

Ingekomen brief Tennet. Graag uw reactie naar administratie@vogweb.nl: vindt u dat de VOG zich hier in kan vinden.

Zoals bekend wordt de bestaande 150 kV verbinding die over de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt ondergronds gebracht. Tijdens de verkenning van zoekgebieden voor de nieuwe ondergrondse kabel in de tweede helft van 2018 heeft mevrouw Verbruggen de belangen van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg vertegenwoordigd. TenneT en de gemeente hebben de zoekgebieden die hier uit voort zijn gekomen met de effecten hiervan in een rapport voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad het zuidelijk zoekgebied vastgesteld voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Geertruidenberg en Raamsdonksveer (zie bijgevoegde kaart).

Ontwerpateliers
De komende tijd gaan de gemeente en TenneT – samen met direct betrokkenen zoals bewoners, grondeigenaren en ondernemers uit het zuidelijk zoekgebied – de mogelijkheden bespreken voor de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabel binnen het zuidelijk zoekgebied. Dit gebeurt in de vorm van twee ‘ontwerpateliers’. Tijdens het eerste ontwerpatelier lichten wij de kaders en uitgangspunten toe voor een tracé in het zoekgebied. Vervolgens worden in kleine groepen tracés ingetekend voor het gedeelte van het zoekgebied waar betrokkenen belangen hebben. Dit gebeurt onder begeleiding van specialisten van de gemeente en TenneT. De resultaten uit deze tekensessie worden na het eerste ontwerpatelier uitgewerkt waarbij wij kijken naar de maak- en haalbaarheid. Tijdens het tweede ontwerpatelier presenteren wij de resultaten en waar nodig worden de tracés gezamenlijk aangescherpt. Het resultaat van de ontwerpateliers is een set aan tracé-alternatieven in zoekgebied Zuid die gezamenlijk zijn ontwikkeld en die maak- en haalbaar zijn.

Belangrijk om te vermelden is dat het bedrijventerrein in zoekgebied zuid, gelegen tussen het 150 kV hoogspanningsstation en de Donge, niet behandeld zal worden tijdens de ontwerpateliers. TenneT en gemeente zijn van mening dat dit deel van het zoekgebied een persoonlijke benadering ter bespreking van de mogelijkheden voor een tracé vereist. Momenteel wordt er gesproken met de provincie voor een mogelijk tracé over enkel hun grond. Indien dit haalbaar wordt geacht zullen omliggende perceeleigenaren en gebruikers geïnformeerd worden.

Naast de direct betrokkenen zijn ook bewoners aangrenzend aan zoekgebied zuid (ten westen van de A27) benaderd om hun interesse blijk te geven voor betrokkenheid in de tracé verkenning binnen zoekgebied zuid. Op basis van animo zal een passende wijze worden gezocht om deze groep te betrekken in het proces (denk aan een aparte avond bij grote interesse of deelname aan de ateliers bij zeer beperkte interesse).

Vervolgproces en planning
Op het moment dat de tracé-alternatieven bekend zijn, brengen wij hiervan de verschillende effecten in beeld in de vorm van een tracéstudie. Het gaat hier om effecten op het gebied van milieu (o.a. bodem, archeologie, ecologie), techniek (aanleg- en beheersfase) en kosten. TenneT en gemeente worden hierbij ondersteund door onderzoeksbureau Tauw en Witteveen+Bos. De tracéstudie wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad die een besluit neemt over het voorkeurstracé voor het ondergrondse kabeltracé. Dit staat gepland voor de zomervakantie 2019. Over dit besluit zal breed worden gecommuniceerd.

Planning

Aangezien de bedrijventerreinen Donge Centrale, Amercentrale Dombosch en Gasthuiswaard niet behandeld zullen worden tijdens de ontwerpateliers lijkt het mij voor de VOG niet van belang betrokken te worden bij de ontwerpateliers. Wel lijkt het mij goed om de VOG op de hoogte te houden van het vervolgproces rondom het bedrijventerrein bij de Dongecentrale. Graag verneem ik of u zich hierin kunt vinden als VOG?

Royny Mathan
Tracécoördinator
Verkabeling 150kV Geertruidenberg

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Schrijf je in voor de VOG Premium Lunch!

Op vrijdag 6 oktober vanaf 11:00 uur staat de VOG Premium Lunch op het programma. Deze educatieve lunch voor onze Premium leden zal plaatsvinden in ’t Weeshuys, waar we een interessant onderwerp op het programma hebben staan: GenZ talks vanuit The New Crew.

Gezellige en geslaagde derde editie van de VOG Golfdag!

Op een zonovergoten dag, donderdag 14 september, vond de derde editie van de VOG Golfdag plaats op Golfclub Landgoed Bergvliet in Den Hout. Het was een schitterende dag waarin enthousiast werd gegolfd, maar er was ook voldoende gelegenheid om onder het genot van lekker eten en drinken met elkaar bij te praten.