Verbreding A27: 50x bezwaar tegen tracébesluit

Rijkswaterstaat laat weten dat er zo’n vijftig beroepen tegen het tracébesluit verbreding A27 en aanpak knooppunt Hooipolder zijn ingediend.

Einde 2018 nam minister Cora van Nieuwenhuizen het tracébesluit over het bijna 50 km lange traject tussen Houten en Hooipolder. De meeste beroepschriften richten zich niet zozeer tegen de aanpak van de wegen, maar focussen zich meer op de gevolgen van de verbreding van de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat komt het gros van de bezwaren van bedrijven en gaan deze over de aankoop van grond. Daarnaast is de verwachte toename van geluidhinder een punt van zorg.

Bezorgde bewoners
De A27 wordt tussen 2022 en 2030 van Hooipolder tot Houten verbreed. Tussen Raamsdonksveer en de Merwedebrug komen bijvoorbeeld spitsstroken. Daarnaast wordt een verbindingsboog aangelegd bij knooppunt Hooipolder, van de A59 (Zonzeel) richting de A27 (Gorinchem). Daarmee vervalt de op- en afrit bij de watertoren in Raamsdonksveer, wat volgens verkeersmodellen tot meer autobewegingen in Raamsdonk en Waspik leidt. Met name dat laatste is voor het Platform Raamsdonk, een groep bezorgde bewoners, reden om in beroep te gaan tegen het tracébesluit. Volgens hen worden enkele wegen, zoals de Schansstraat en de Werfkampenseweg, door Rijkswaterstaat ten onrechte bestempeld als erftoegangswegen omdat de ruimte hier beperkt is.

‘Probleem afgewenteld‘
Ook het Platform Waspik is in beroep gegaan. “Omdat de gevolgen voor het onderliggend wegennet nauwelijks zijn bekeken“, zegt Chris Beaart. “Dat probleem wordt afgewenteld op de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg. Wij krijgen met veel meer geluid en trillingen te maken.“ Daarnaast wijst Beaart op het feit dat de provincie 5 miljoen euro beschikbaar stelt om met een oplossing te komen voor het sluipverkeer. “We willen druk op de ketel blijven houden.“ De gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg moeten voor 1 juli met een plan komen.

Huntington
De leiding van De Kloosterhoeve, centrum voor Huntington in Raamsdonksveer, is evengoed in verweer gegaan. Nabij De Kloosterhoeve komt een nieuwe verbindingsweg naar de A59. “Onze argumenten en belangen hebben we onvoldoende naar voren kunnen brengen en daarmee is er onvoldoende oog geweest voor de omgeving van de kwetsbare cliënten met de ziekte van Huntington“, zegt bestuurder Mireille de Wee.

Voorbereiding aanpak A27 gaat door
Alle beroepschriften zijn gestuurd naar de Raad van State, die zich buigt over mogelijke rechtszaken. Dat betekent niet dat de aanpak van de A27 en Hooipolder niet doorgaat. “We werken bijvoorbeeld aan de voorbereiding van het contract dat we gaan sluiten met de aannemers die de verbreding gaan uitvoeren“, zegt projectmanager Marc Lentjes. “Er komen twee contracten: voor het noordelijke en voor het zuidelijk deel.“ Daarnaast beginnen Rijkswaterstaat en de netbeheerders dit jaar al met het verleggen van kabels en leidingen voor de verbreding van de A27.

Bron: BN De Stem – Sjoerd Marcelissen 12-04-19

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.