Uitstoot broeikasgassen in Moerdijk en Geertruidenberg het hoogste

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

De uitstoot van broeikasgassen in de gemeente Geertruidenberg is opvallend hoog vergeleken met andere gemeenten in Noord-Brabant. De oorzaak is de co2-uitstoot door de Amercentrale. Alleen in de gemeente Moerdijk is de uitstoot van broeikasgassen hoger. © JOHAN WOUTERS

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in totaal 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is 2 procent lager dan in 2017 en 15 procent lager dan in 1990. De mate van vervuiling verschilt sterk per gemeente.

Gemeenten met een hoge uitstoot per vierkante meter zijn Geertruidenberg, waar elektriciteitscentrale de Amercentrale een hoge uitstoot met zich meebrengt. De totale uitstoot binnen de gemeente bedraagt 128,2 kilogram per vierkante meter. De gemeente Moerdijk, met binnen haar grenzen industriegebied Moerdijk, volgt op ruime afstand met 35 kilogram per vierkante meter. De uitstoot bestaat bij beide gemeenten nagenoeg helemaal uit CO2 (koolstofdioxide). Methaan- en lachgas vormen een zeer klein deel van de uitstoot (zie graphic).

 

Velsen
Per vierkante meter is de uitstoot van broeikasgassen het hoogst in Velsen (208,4 kilogram per vierkante meter): zelfs 42 keer groter dan het landelijk gemiddelde. In Velsen zit staalfabrikant Tata Steel en er staat een elektriciteitscentrale.

Andere gemeenten met een hoge uitstoot zijn Rotterdam (102,2 kilogram per vierkante meter) met zijn raffinaderijen en chemische industrie, Diemen (85,6 kilogram per vierkante meter) met zijn elektriciteitscentrales en Sittard-Geleen (82 kilogram per vierkante meter) met chemiebedrijf Chemelot.

Methaan
De hoge ‘score’ in de eerdergenoemde gemeenten komt vooral door hun hoge CO2-uitstoot. Gekeken naar de uitstoot van het broeikasgas methaan vallen onder andere de gemeenten Nuenen, Gerwen en Nederwetten (6,11 kilogram), Landgraaf (5,04 kilogram) en Hengelo (4,75 kilogram) op. In al deze gemeenten ligt een vuilstortplaats.

De grootste bron voor methaanuitstoot is veeteelt. Twee derde van alle methaanuitstoot komt hier vandaan.

Lees verder onder graphic.

Klimaatakkoord
De uitstoot daalt weliswaar, maar om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen is in 2030 een afname nodig van 49 procent ten opzichte van 1990. Volgens het CBS ligt de grootste opgave bij elektriciteitsbedrijven en de industrie. In gemeenten met hoge uitstootcijfers zijn dan ook veel bedrijven binnen deze sectoren gevestigd.

Broeikasgas
Er zijn diverse soorten broeikasgassen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan, lachgas en waterdamp. Broeikasgassen zijn noodzakelijk. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op aarde zo’n 33 graden lager zijn: –18 °C in plaats van de huidige +15 °C.

CO2
CO2 is de afkorting van koolstofdioxide. Het wordt ook wel koolzuurgas genoemd. Het is opgeslagen in fossiele brandstoffen (aardolie, steenkolen, aardgas) en komt weer vrij bij het verbranden. CO2 is ook opgeslagen in bomen en komt weer vrij als het hout verbrand wordt of wegrot.

Methaan
Methaan (CH4) komt vooral vrij bij de veeteelt. Koeien, schapen en geiten produceren methaan bij het verteren van voedsel. Die methaan komt via hun adem, boeren en scheten in de lucht. Verder komt er methaan vrij bij het verbouwen van rijst en uit afvalstortplaatsen. Methaan is een sterk broeikasgas: 1 kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo CO2.

Lachgas
Lachgas (N2O, distikstofoxide) komt vooral vrij uit grond die bemest is met kunstmest of dierlijke mest. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas: 1 kilo lachgas heeft hetzelfde effect als 265 kilo CO2.

Waterdamp
Waterdamp is ook een broeikasgas. Door de opwarming van de aarde wordt de lucht warmer, en warme lucht kan meer waterdamp bevatten. Omdat waterdamp een broeikasgas is, zorgt die extra waterdamp in de lucht voor meer opwarming, waardoor de lucht nog meer waterdamp kan bevatten, waardoor de aarde nog verder opwarmt enzovoort. Zo versterkt het broeikaseffect van waterdamp zichzelf.

Andere broeikasgassen zijn fluorgassen (HFK’s, PFK’s) in onder andere spuitbussen, airco’s en koelkasten. Fluorgassen zijn zeer sterke broeikasgassen.

Bron: Milieu Centraal

Bron: BN De Stem – Ine Cup 11-09-19

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten