Crisis door milieuregels

Ondernemers zijn in rep en roer. Boven op de problemen met stikstof spelen strengere regels voor verzamelgroep van duizenden chemische stoffen.