Comfort Vermogensbeheer.

Op 16 oktober jongstleden heeft Havika Vermogensbeheer de activiteiten van Schraauwers Van den Hout Vermogensbeheer overgenomen.