Subsidieregeling Cultureel Erfgoed instandhouding molens

Ingekomen brief Monumenten Wacht Noord-Brabant.

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze willen wij u ervan op de hoogte stellen dat het van 9 juli t/m 12 december 2019 mogelijk is om in het kader van de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant 2016, paragraaf 3 Instandhouding Molens onderhoudssubsidie aan te vragen.

Enkele belangrijke voorwaarden:

  • de molen is een rijksmonument;
  • u beschikt over een beschikking van het Rijk tot subsidieverlening op grond van de Sim;
  • u beschikt over een door de RCE geaccordeerd instandhoudingsplan over de periode 2018-2023.

Bij de aanvraag dient een sluitende projectbegroting te worden ingediend, op basis waarvan de subsidiehoogte kan worden bepaald. Met sluitend wordt bedoeld dat de begroting wordt voorzien van een financieringsplan, waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze en door wie de kosten worden gedekt. Hierbij dient de eigen bijdrage van de aanvrager te worden vermeld, alsmede het totaal gevraagde subsidiebedrag, zodat het financieringsplan uitkomt op 100% dekking van de totale kosten. Zorg ervoor dat de in de begroting genoemde kosten aansluiten bij de in het plan genoemde activiteiten. De begroting dient kwantitatief te worden onderbouwd. Als er voor de onderbouwing offertes, bestekken of prijsopgaven beschikbaar zijn, dienen deze te worden meegestuurd. De begroting wordt uitgesplitst naar jaren waarin de werkzaamheden worden verricht en dus kosten worden gemaakt.

Meer informatie: https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureel_erfgoed__instandhouding_molens_subsidie_12443

Voor het verlenen van een machtiging kunt u het machtigingsformulier gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Lian Schellekens, management- en beleidsondersteuning.
Monumenten Wacht Noord-Brabant
T +31(0)411 643 366
E I.schellekens@mwnb.nl

 

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.