Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg: “Ons doel is om binnen 10 jaar meer natuur op bedrijventerreinen realiseren.”

Het ledenbestand van de VOG bestaat niet alleen uit bedrijven, ook stichtingen verwelkomen wij graag binnen de VOG. Eén van die stichtingen is Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg. In dit artikel ben ik in gesprek gegaan met Peter Verwaters, secretaris van de stichting. Hij vertelt over de missie van de stichting en waarom zij lid zijn geworden van de VOG.

Door Sara Berende

De Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg is een overkoepelende organisatie die zich inzet voor het versterken van de natuur en ontwikkelen van de biodiversiteit in de gemeente Geertruidenberg. De stichting bestaat inmiddels 4 jaar en is een samenwerking tussen Natuurwerkgroep, Stichting Koningspark en Uilenwerkgroep Dongemond. Peter vertelt: “We besloten een paar jaar geleden om de handen ineen te slaan, om zo de natuur in de gemeente meer met elkaar te verbinden en bovenal te beschermen, herstellen en uit te breiden.”

Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg draait volledig op vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het herstel van de biodiversiteit in de gemeente en de klimaatadaptatie. Dit doen zij onder andere door het verder en breder uitdragen van behoud van natuur en milieu en het herstel van biodiversiteit door het verbeteren van ecosystemen en habitats ter behoud en herstel van soorten. Ook natuureducatie en samenwerkingsverbanden met andere verenigingen vormen hier een belangrijk onderdeel van.

Peter houdt zich ook dagelijks bezig met de natuur en milieu binnen de gemeente. “Ik wil graag aandacht voor de natuur vragen bij de burgers, de gemeente en het bedrijfsleven. Ik vind het belangrijk om de verbinding met mensen aan te gaan en het aanspreekpunt te zijn voor de burger en het veld. Door samenwerkingen aan te gaan draag ik mijn passie uit, waarmee ik hoop meer mensen te motiveren om onze natuur te beschermen.”

Natuur op bedrijventerreinen

Peter benadrukt daarnaast dat het voor bedrijven belangrijk is om over te gaan op duurzaam ondernemen. “En dat is niet alleen zonnepanelen op je dak leggen. Duurzaam ondernemen is ondernemen met zo min mogelijk schade aan Natuur en Milieu. Vanaf 1950 is de gemiddelde temperatuur 3 graden gestegen van 9,5 naar 12,5 graden. Dat we iets aan milieu moeten doen door minder CO2 uit te stoten is al geland, nu nog het element ‘natuur’.”

Natuur op bedrijventerreinen biedt veel kansen voor herstel: “Bedrijventerreinen liggen aan de randen van steden en natuur- en landbouwgebieden en zijn daardoor toegankelijk voor stedelijke en landelijke soorten. Hierdoor is meer uitwisseling van soorten en toename populaties van belang.” Het omarmen van natuur op bedrijventerreinen hoeft niet moeilijk te zijn en biedt juist vele voordelen. Een groene werkplek zorgt voor een beter werkklimaat en verlaagt het stressniveau van medewerkers. Daarnaast kan natuur als waterbuffer fungeren bij hevige buien.

Gemiddelde temperatuurstijging Noord-Brabant

Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg en VOG

Het motiveren van het bedrijfsleven om naast milieu ook natuur te omarmen, is de grootste drijfveer geweest om lid te worden van de VOG. “Natuur is een bestaansvoorwaarde voor de mens. Om natuurlijke hulpbronnen en daarmee verbonden ecosysteemdiensten op de lange termijn intact te houden, moeten de oorzaken van natuurverlies worden aangepakt en activiteiten met een positief effect op de natuur worden gestimuleerd. Wij willen als natuurfederatie graag samen met de VOG binnen 10 jaar meer groen op bedrijventerreinen realiseren.”

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.