Sterk Techniek Onderwijs, opvolging bijeenkomst

Op dinsdag 26 november jl. was de aftrap van ons project Sterk Techniek Onderwijs regio Amerstreek.

U was met velen aanwezig, waarvoor onze hartelijke dank!

VHC heeft mogelijk gemaakt dat Adri Peijnenburg de aanwezigen een inkijk gaf in de ontwikkelingen in de technologie en de gevolgen en mogelijkheden daarvan voor het onderwijs. Geïnspireerd door de presentatie van Adri, hebben we vervolgens per thema een diepte discussie gevoerd met betrokken en geïnteresseerden.

Zowel de presentatie van Adri Peijnenburg als de bevindingen vanuit de discussies hebben we als bijlage toegevoegd. Met het projectplan en uw verdiepende input, zijn de inhoud, de wensen en prioriteiten van het project helder: het ‘WAT’. Nu ligt de focus van de projectpartners op de wijze waarop we gezamenlijk onze doelen gaan behalen: het ‘HOE’.

In januari organiseren we per thema een werktafel. Tijdens deze sessie van 1,5 uur, willen we de samenwerking voor het project concretiseren. Hiervoor presenteren we de verschillende activiteiten binnen het betreffende thema. Vervolgens zullen we afstemmen, welke bijdrage de aanwezigen voor deze activiteiten kunnen bieden, onderscheiden naar: inhoud, tijd, faciliteit, structureel of incidenteel, materieel, etc.

Om uw tijd niet onnodig te belasten, vragen we u, om u in te schrijven voor de werktafel(s) welke u het meest nader aan het hart staat.

Voor uw keuze, geven wij hieronder een korte inzage in de activiteiten per thema.

Werktafel 1: De basis op orde / loopbaanleren

 • Praktijklokalen met een echte weergave van de beroepspraktijk
 • Leren buiten de school (stages)
 • Digitalisering en robotisering
 • Gesprekken met beroepsuitoefenaars voor juiste loopbaankeuzes dankzij betere beroepsbeelden
 • Uitwisseling school- en gastdocenten

Werktafel 2: Doorlopende leerlijnen, ketensamenwerking en onderwijs innovatie

 • Diepgaande samenwerking tussen vmbo en mbo, inclusief uitwisseling docenten en wederzijds gebruik van technieklokalen en inventaris
 • Ontwikkeling modules robotica, smart technology, ICT vaardigheden, inzet op vmbo en mbo
 • Op het vmbo starten met mbo leerstof
 • Aanbod technologie programma’s in niet-technische opleidingen

Werktafel 3: Samenwerking school en bedrijf

 • Synchroniseren en coördineren van stages (leer-werk centrum)
 • Verbetervoorstellen voor aansluiting leerstof op ontwikkelingen in het bedrijfsleven
 • Leerlingen laten werken en leren in een omgeving met moderne technologie
 • Gastlessen en bedrijfsbezoeken
 • In kaart brengen en verdiepen van bestaande, goed werkende samenwerkingsrelaties tussen
  school en bedrijf

Werktafel 4: Beter imago techniek, door samenwerking tussen vmbo en basisscholen

 • Inrichten technologische leerlijn, die start in groep 7
 • Kenniskring voor structureel overleg tussen vmbo en basisscholen
 • Betrekken ouders voor imago verbetering
 • Ontwikkelen van praktische modules
 • Aansluiten bij bestaande initiatieven zoals de Uitvindfabriek

Aanmelden

Voor uw aanmelding, vragen wij u om in onderstaande tabel uw naam in te vullen op de betreffende regel en de mail naar ons te retourneren. Wij sturen u vervolgens een bevestiging.

Werktafel Datum en tijd Locatie Naam bij betreffende keuze
1A De basis op orde
1B Loopbaanleren
14.01.2020;
17.00 – 18.30 uur
Hanze College (1.) ______________________________
2A Doorlopende leerlijn
2B Ketensamenwerking
28.01.2020;
15.00 – 17.00 uur
Effent (2.) ______________________________
3 Samenwerking school
en bedrijf
13.01.2020;
19.00 – 20.30 uur
Dongemond College (3.) ______________________________
4 Techniek imago,
basisonderwijs
23.01.2020;
19.00 – 20.30 uur
Dongemond College (3.) ______________________________
Werktafel nummer (s): ___________________ Naam: ______________________________

Ik ben verhinderd, maar ik heb wel belangstelling: _______________________________________________

 1. : Locatie Bouwlingstraat 74, 4902AK te Oosterhout
 2. : Locatie Kruidenlaan 19, 4907 AA te Oosterhout
 3. : Locatie Collegeweg 1, 4942 VC te Raamsdonksveer (het vmbo gebouw)

Bijlagen:

We zien uw reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groet

Jessika Knoop
Projectsecretaresse

Namens deze:

Ron Broeders
Administratie VOG

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.

VOG eindejaarsfeest 2024

Terugblik VOG eindejaarsfeest

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.