Praat mee over de Omgevingsvisie

Kom ook naar het SlotCafé op donderdag 16 januari van 19:30 – 22:00 uur in Theek 5 Raamsdonksveer. Inloop vanaf 19:00 uur. Entree gratis.

Wij hebben de afgelopen bijeenkomsten veel ideeën uitgewisseld, gediscussieerd, nieuwe inspiratie opgedaan en contacten gelegd. We zijn tijdens de VisieCafés dieper ingegaan op de thema’s: ‘groen, water en het klimaat’, ‘werken en ondernemen’, ‘nieuwe energie’, ‘bereikbaarheid’, ‘gezond leven’ en ‘wonen in de wijk/het buitengebied’. Daar hebben we veel nieuwe ideeën over opgehaald. Na de VisieCafés gaan we nu aan de slag met de uitkomsten. Wat betekent de inbreng van jou en alle betrokken voor de Omgevingsvisie straks? Welke rol ligt er voor de gemeente en waar kun jij ook initiatief nemen?

Meld je aan
Tijdens het SlotCafé kijken we welke onderwerpen we nu echt belangrijk vinden. Waar moeten we mee aan de slag en wat hebben we dan nodig? We oefenen met het maken van afwegingen tijdens ‘botsproeven’. Als belangen botsen, welke keuzes maken we dan? Dit is vervolgens inbreng voor de Raad: zij maken straks de keuzes. In deze laatste bijeenkomst van de Omgevingsvisie voor Geertruidenberg gaan we samen aan de slag voor de toekomst. Het SlotCafé vindt plaats op donderdag 16 januari in Theek 5 (Raamsdonksveer). Meld je snel aan via de onderstaande knop!

Ik meld me aan

Verslagen
Inwoners, bedrijven en organisaties gingen op 12, 14, 21 en 26 november tijdens de VisieCafés in gesprek over hoe onze gemeente de komende twintig jaar verandert en wat dat betekent voor de omgeving. De verslagen vind je hieronder.

12112019 Verslag VisieCafé Buitengebied

14112019 Verslag VisieCafé Raamsdonksveer

21112019 Verslag VisieCafé Raamsdonk

26112019 Verslag VisieCafé Geertruidenberg

Verslag Geertruidenberg.ikpraatmee.nl 

Omgevingsvisie gaat over de langetermijnvisie voor jouw woon- en leefomgeving
De Omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Verplicht voor het Rijk, provincies en gemeenten, dus ook voor de gemeente Geertruidenberg. In de Omgevingsvisie staan de kenmerken en waarden van onze gemeente nu en de ambities voor de toekomst. Kenmerken en waarden van nu zijn bijvoorbeeld de cultuurhistorie van Geertruidenberg, de gezellige winkels in Raamsdonksveer en het open agrarische landschap van het buitengebied. De visie geeft aan waar kansen en ontwikkelingen mogelijk zijn en waar jij als bewoner, bedrijf of organisatie initiatief kan nemen. De omgevingsvisie is dus de strategische langetermijnvisie en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Iedere gemeente maakt ook een omgevingsplan. Deze bevat regels en afspraken per gemeente over de fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als toedeling van functies aan locaties, milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen.

Per gebied maken we keuzes
In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat je ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Maar ook over de grote veranderingen; er komen steeds meer ouderen in vergelijking met jongeren, het klimaat verandert en daar moeten we wat mee. Daarnaast gaan we ook over op nieuwe, duurzame energiebronnen, moet de landbouw in de toekomst anders en gaan we steeds meer zaken digitaal regelen.  Dit zijn allemaal veranderingen waar de Omgevingsvisie straks op in moet spelen.

In de Omgevingsvisie kijken we niet meer apart naar verschillende thema’s, bijvoorbeeld alleen naar groen, of alleen naar parkeren. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. En daar koppelen we doelen en ambities aan. De visie vormt straks de basis voor de invulling van andere middelen van de wet: programma’s, het Omgevingsplan en vergunningen.

Heb jij al eens eerder meegedacht?
In het verleden heeft de gemeente al eerder bewoners gevraagd om mee te denken, bijvoorbeeld bij de structuurvisie en toekomstvisie. De omgevingsvisie bouwt straks verder op wat er al eerder is opgehaald in die voorgaande visies. Nieuw is echter dat de omgevingsvisie ook voor ieder van de vier deelgebieden (Raamsdonk, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en het buitengebied) een aparte invulling kan geven. Sommige zaken vinden we bijvoorbeeld in de centra wel belangrijk, maar zijn dat minder in het buitengebied. Daar biedt de omgevingsvisie ruimte voor. Daarnaast gaan we het ook over bredere thema’s hebben zoals gezond leven. De omgevingsvisie gaat straks ook voor jou gelden, dus daarom is het belangrijk dat ook jij hierbij meedenkt en meedoet!

Kinderen kleuren en tekenen mee
Onze kinderen zijn onze toekomst. Daarom willen we ook graag weten wat hun ideeën zijn voor de toekomst van onze gemeente. Voor kinderen tot 6 jaar houden we een kleurwedstrijd en voor de kinderen vanaf 6 jaar een tekenwedstrijd. De kleurplaten en tekeningen kun je o.a. ophalen bij het gemeentehuis. Ook kun je ze hier downloaden . En natuurlijk hebben we een leuke verrassing voor de winnaars.

Doe mee. Praat mee. Laat je inspireren en doe nieuwe inzichten op. Zo werken we samen aan een mooi, sociaal en gezond Geertruidenberg.

Bron: gemeente Geertruidenberg

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.