Pik een graantje mee – Energiesubsidies in 2020

Hieronder ziet u een aantal interessante subsidies voor innovatieve projecten, en daaronder voor projecten die een duidelijke CO2 besparing hebben.

Nederland loopt in Europa achteraan qua groene energieproductie. Er zijn daarom zeer veel subsidies beschikbaar om energieverbruik te verminderen en de CO2 impact van energieproductie te verlagen. Hier kunt u natuurlijk gebruik van maken. Hieronder ziet u een aantal interessante subsidies voor innovatieve projecten, en daaronder voor projecten die een duidelijke CO2 besparing hebben.

Innovatieve projecten

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie – DEI+
De DEI regeling is gericht op de ontwikkeling van nieuwe technieken en processen om CO2 te besparen. Er worden pilotprojecten en demonstratieprojecten gesubsidieerd en er zijn veel verschillende thema’s. Voor 2020 is er een budget van €86,1 mln met subsidiepercentages van 35% tot 65%. Dit budget wordt verdeeld over de volgende thema’s:

 • Circulaire economie
 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronderwaterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Er is ook een afzonderlijk budget gereserveerd voor aardgasloze woningen, wijken, en gebouwen; €44 mln. (max. €9 mln. per project). En de circulaire economie openstelling uit 2019 is nog actief.

 • Circulaire economie: € 17 miljoen tot 22-09-2020
  Voor projecten rond recycling of hergebruik, reparatie, of het gebruik van biobased grondstoffen.

Hernieuwbare Energie: € 7.8 miljoen tot 31-03-2020
Voor vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie in 2030, tegen een lagere kostprijs dan nu gangbare technieken. Zo wil de overheid besparen op SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).

MOOI: € 65 miljoen tot midden april
De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling richt zich op substantiële projecten van consortia voor integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Deze regeling is nog niet helemaal gefinaliseerd maar we verzamelen al kansrijke projecten.

De budgetten binnen MOOI zijn verdeeld per thema:

 • Wind op Zee € 10,1 miljoen
 • Hernieuwbaar op land € 10,9 miljoen
 • Gebouwde omgeving € 27 miljoen
 • Industrie € 17 miljoen

Bewezen investeringen in milieuvriendelijkheid

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie: € 18.6+ miljoen tot 30-06-2020
Voor subsidie op investeringen in de industrie die een CO2-besparing realiseren maar een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar. Het verschil tussen de besparende investering en de conventionele, vervuilende referentie-investering is subsidiabel. Er kan tussen de €125.000 en €3 mln. subsidie worden aangevraagd per project.

Energie-investeringsaftrek (EIA): geheel 2020
Doet u een investering in een bedrijfsmiddel wat staat op de Energielijst 2020? Dan kunt u hier fiscaal voordeel mee behalen. Gemiddeld komt dit op 11% van de investering neer.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): geheel 2020
Met de MIA en Vamil kunt u een investeringsaftrek of afschrijving van investeringkosten ontvangen voor een milieuvriendelijke techniek. In de Milieulijst staan alle relevante percentages.

Bron: Craeghs subsidieadvies.nl – 27-01-2020

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.