Speerpunten economie en toerisme

Waar gaan we de komende jaren op inzetten op het gebied van economie en toerisme?

Samen met VOG (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg) en TPG (Toeristisch Platform Geertruidenberg) is een voorzet gemaakt voor een nieuw uitvoeringsplan voor economische zaken en toerisme & recreatie.

In 2016 is de visie economische zaken en toerisme & recreatie vastgesteld. Deze visie is opgesteld in samenwerking met alle partijen die bij economische zaken en toerisme betrokken zijn. Destijds is door de partijen de wens geuit dat deze visie langer dan vier jaar doorloopt, om te voorkomen dat iedere bestuursperiode de koers gewijzigd wordt.

De visie uit 2016 hebben we getoetst aan de ontwikkelingen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. In basis blijft hij gelijk, maar er zijn een paar accentverschillen. Voor economische zaken wordt aanvullend ingezet op duurzaamheid en innovatie. Voor toerisme wordt de nadruk meer gelegd op de bezoeker van verder weg.

De nieuwe visie
Wij willen GASTVRIJ zijn naar bezoekers, een fijn leefklimaat bieden voor bewoners, voorzien in RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP en klaar zijn voor een DUURZAME EN INNOVATIEVE ECONOMIE.

Concept uitvoeringsplan 2020-2023
De meeste projecten uit het uitvoeringsprogramma  2016-2019 zijn inmiddels uitgevoerd. Samen met VOG (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg) en TPG (Toeristisch Platform Geertruidenberg) is daarom een voorzet gemaakt voor een nieuw uitvoeringsplan 2020-2023. Het conceptplan kunt u hieronder downloaden. Mochten hierin naar uw mening nog projecten ontbreken of heeft u een idee voor een project, dan horen wij het graag van u.

We gaan graag met u in overleg
Op dinsdag 3, 10 en 17 december is er van 13.30 tot 16.30 de mogelijkheid om met ons in overleg te gaan over het uitvoeringsprogramma. Komt het niet uit dan kunnen we een andere afspraak maken. Dit kan ook in de avond. Reageren per e-mail kan tot 17 december 2019 via m.vanoosterhout@geertruidenberg.nl.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Klassiek op een buitengewone manier

Deze week staat een buitengewoon stel in de spotlight. Maak kennis met Rob Merkx en Marijn den Boer, organisatoren van Buitengewoon Klassiek. Twee vastberaden mensen