Niet NOW maar later

De contouren van de NOW-regeling beginnen langzaamaan duidelijk te worden, maar praktisch gezien zijn er nog een hoop losse eindjes die hopelijk de komende tijd helder gaan worden.

Het UWV streeft naar 6 april, maar de aanvraagprocedure wordt uiterlijk 14 april a.s. opengesteld. U heeft vervolgens tot 31 mei 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen. Ons Coronateam kwam tot de volgende inzichten.

NOW or later?

U komt voor de vraag te staan of u er goed aan doet om de regeling zo snel mogelijk aan te vragen of dat u er beter aan doet om eerst eens af te wachten of de huidige opgelegde beperkingen door de overheid per 28 april a.s. nog verder worden verlengd. Wat heeft dit voor impact op uw omzet? Wanneer is uw omzet weer op uw gemiddelde omzet?  En als u later terugkijkt; is uw omzet wel echt met minimaal 20% is gedaald? Dit zijn belangrijke aspecten waar u rekening mee moet houden.

Omzetdaling – referentieperiode

Om te bepalen of er sprake is van omzetdaling moet u de omzet van uw driemaands-periode in 2020 vergelijken met de referentieperiode 2019. De omzet over het gehele jaar 2019 wordt gedeeld door 4. U heeft dan een driemaands-gemiddelde: de referentieomzet.

Omzetdaling – meetperiode

U bepaalt al bij de voorschotaanvraag met welke maand u de driemaands-periode gaat starten: maart, april of mei? De gekozen driemaands-periode is de meetperiode en deze kunt u niet meer achteraf wijzigen. Stel dat u bij de aanvraag heeft gekozen voor de meetperiode maart tot en met mei, maar achteraf blijkt dat de omzetdaling groter was in de periode april tot en met juni; dan kan dit niet meer worden gecorrigeerd. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de omzetdaling maart tot en met mei 2020 ten opzichte van het driemaands-gemiddelde (25% van de jaaromzet 2019). Het voorschot op de vergoeding wordt gebaseerd op uw SV-loon van de maand januari 2020.

Onderstaand voorbeeld zal dit wat duidelijker maken.

Een kapsalon heeft haar deuren medio maart moeten sluiten. Een deel van maart was er nog omzet. De omzet over het jaar 2019 bedroeg € 300.000. De referentie-omzet is dus € 75.000. De beperkende maatregelen worden per 28 april 2020 opgeheven en de omzet over het eerste halfjaar 2020 geeft het volgende beeld:

  • januari € 25.000
  • februari € 25.000
  • maart         € 20.000 (gedeelte van de maand nog open)
  • april €         0
  • mei € 40.000  (ruimere openingstijden: iedereen wil naar de kapper)
  • juni € 25.000

Wanneer de aanvraag in april wordt ingediend met maart als startmaand van de meetperiode, dan zien we een totale omzet over deze drie maanden van € 60.000. Het omzetverlies ten opzichte van de referentieomzet is daardoor slechts 20% (om in aanmerking te komen voor de NOW moet het omzetverlies minimaal 20% zijn).

SV-loon van januari is € 7.500. De voorlopig vastgestelde vergoeding bedraagt in dit voorbeeld dan € 1.755 per maand: namelijk 90% van het SV-loon januari 2020 x 20% omzetverlies + een forfait van 30% voor werkgeverslasten e.d. Deze vergoeding blijft ongewijzigd wanneer de beperkende maatregelen per 28 april 2020 worden verlengd: de meetperiode kan niet achteraf worden gecorrigeerd.

Als de aanvraag echter pas wordt ingediend wanneer duidelijk is dat de beperkende maatregelen voor een langere periode blijven gelden, dan wordt de voorlopig vastgestelde vergoeding hoger. Stel dat aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 31 mei met april als startmaand van de meetperiode en de beperkende maatregelen tot eind juni worden verlengd. In dit geval is het omzetverlies ten opzichte van de referentieperiode 100% (immers: ook geen omzet in de maanden mei en juni) en bedraagt de voorlopig vastgestelde vergoeding {(7.500 x 0,9) x 1,3} € 8.775 per maand.

Nog even wachten

Enkele weken wachten met het indienen van de aanvraag, zodat er meer en beter zicht is op het omzetverlies, kan in veel situaties leiden tot een hogere vergoeding. Ook kan dan beter worden afgewogen of er wel een aanvraag moet worden ingediend: bij een omzetdaling van minder dan 20% bestaat er immers geen aanspraak op de NOW.

Kostbaar traject

De aanvraag is heel bewerkelijk en omvat verplichtingen waardoor de administratieve en begeleidingskosten niet gering zullen zijn. Het traject, dat aanvangt met een voorschotaanvraag, bestaat uit verschillende stappen. Wij zien al aanbiedingen van collega- en advocatenkantoren die enkel en alleen de begeleiding bij de voorschotaanvraag, exclusief berekeningen e.d., aanbieden voor € 750 excl. btw.

Wanneer u een voorschotaanvraag heeft gedaan, dan moet deze echter verplicht worden opgevolgd door de definitieve aanvraag die dient te worden voorzien van de nodige stukken en informatie. Ook dient in veel gevallen nog een accountantsverklaring te worden verstrekt.

Ons advies

Al met al wordt het zo een kostbaar traject. Daarom geven wij u in overweging om de eerste aanvraag nog niet in gang te zetten wanneer u zonder een directe voorschotvergoeding uw kosten nog kunt betalen. Wacht een aantal weken. Dit bespaart u niet alleen in eerste instantie de kosten van de aanvraag, maar bovendien kunt over een aantal weken de impact van de beperkende maatregelen op uw omzet beter overzien. Dan kunt u alsnog, met beperkte kosten, eens laten voorrekenen of u in aanmerking komt voor een vergoeding en (heel belangrijk!!) welke startmaand het beste kan worden gekozen om deze te maximeren. U ziet in het hiervoor geschetste voorbeeld wat dit per maand kan schelen.

U heeft al werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?

Heeft u al werktijdverkorting aangevraagd en nog geen vergunning verkregen? Dan zal u binnenkort door het UWV worden verzocht om aanvullende informatie aan te leveren zodat de aanvraag volgens de criteria van de NOW-regeling beoordeeld kan worden. U krijgt daarvoor vier weken de tijd. Gebruik deze periode dan ook om te bepalen voor welke startmaand het beste kunt kiezen.

mr. Hein H.M. de Jongh
Copyright © 2020 Bos Adviesgroep B.V., All rights reserved.

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.