Louis de Wit stopt als voorzitter van de VOG

Na vijftien jaar actief te zijn geweest binnen de VOG stopt Louis de Wit als voorzitter van de VOG. Een mooi moment om hem wat vragen te stellen over zijn periode als voorzitter. Hij draagt de voorzittershamer over aan Rom van Oers, die we binnenkort nader aan jullie voor zullen stellen.

louis 20

Wat is de reden dat je stopt?
Er zijn toen ik het voorzitterschap overnam een aantal doelstellingen geformuleerd. Binnen het bestuur benoemde we dat als VOG 2.0. Die doelstellingen zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met het opzetten van VOG 3.0 en als je gaat vernieuwen stel je als eerste de vraag aan jezelf of dat je past en het antwoord was simpel. De toekomst vraagt om vernieuwing van de VOG en dat kan het beste gerealiseerd worden door nieuwe mensen met een vernieuwende kijk op zaken, daarnaast vraagt de toekomst binnen mijn bedrijf meer aandacht door innovaties en dan is de keuze eenvoudig.

Waar ben je het meest trots op?
Er is de laatste jaren heel veel gebeurt binnen de VOG en het is moeilijk om er dan iets uit te kiezen maar ik wil wel een aantal items benoemen waar we als bestuur trots op zijn.

  • De online vernieuwing met voor een vereniging enorm veel bezoekers en wekelijks een nieuwsbrief. Dat is best een uitdaging om dat vol te houden.
  • De projecten van GENiaal met een avond bij Louwman met 200 gasten en een dagmarkt op zaterdag.
  • In samenwerking met de gemeente het realiseren van de digitale communicatie met led-borden. Er staan inmiddels op drie plaatsen binnen de gemeente led-borden die specifiek bedoeld zijn voor communicatie exclusief voor lokale ondernemers. Deze opzet is uniek voor Nederland met name de lage kosten voor adverteren van € 50,- voor VOG-leden is uitzonderlijk.
  • De opzet van werkgroepen waarvan de meest recente de VOG werkgroep Industrie die inmiddels uit meer dan 30 bedrijven bestaat met een eigen budget en agenda.
  • Het Ondernemershuys aan de Markt een eigen plek met veel mogelijkheden voor de toekomst van de VOG.

Wat voor vereniging is de VOG in jouw ogen en wat zou er nog moeten veranderen?
In principe is de VOG een traditionele ondernemersvereniging, alleen de dynamiek van de club is afwijkend. De VOG heeft meer dan 300 leden en dat is voor een lokale ondernemersvereniging echt veel, wat dat betreft rijden we in de gele trui. Maar als je kijkt naar het aantal economische voordeuren in de gemeente Geertruidenberg dan zou het ledenaantal nog veel groter kunnen zijn. In onze optiek kan de VOG nog veel groter worden als we voor elke doelgroep een passend programma kunnen bieden. Een uitdaging voor de toekomst!

Wat laat je achter?
Een financieel gezonde club met een mooie groep nieuwe mensen, een bestuur wat scherp is en erg actief en gewoon leuk is om een onderdeel van te zijn. Een vereniging met een verdienmodel waardoor de contributie laag kan blijven en er voldoende financiën zijn voor tal van activiteiten in de toekomst.

Worden door de VOG zowel de grote industrie, MKB, alsmede de middenstand en ZZP goed vertegenwoordigd?
Die vraag is een terugkerend onderwerp op de agenda in het bestuur. We zijn twee jaar terug gestart met het differentiëren van de diverse ondernemingen binnen onze gemeente en het in kaart brengen van de branches. Het doel is om voor elke ondernemersgroep een aparte werkgroep met specifieke aandachtsgebieden te creëren. Onder leiding van VOG-coördinatoren richten deze werkgroepen zich op specifieke aandachtsgebieden voor horeca, retail, MKB, ZZP en industrie. Door deze verdeling kunnen we beter per groep aandacht geven aan belangenbehartiging en netwerken. Inmiddels heeft de werkgroep horeca en retail een aantal wapenfeiten gerealiseerd waaronder de drie digitale led-borden in de gemeente. Eind vorig jaar heeft de werkgroep Industrie verder vorm gekregen en zijn de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Het startschot hiervan was vorig jaar met een bijeenkomst waar de Commissaris van de Koning bij aanwezig was. Doelstelling is om de verdeling van aandachtsgebieden voor specifieke ondernemersgroepen verder uit te bouwen. Dat is een taak van de nieuwe voorzitter voor VOG 3.0.

Er zijn diverse commissies/werkgroepen; hoe functioneren die in jouw ogen?
Het splitsen van aandachtsgebieden met werkgroepen is op dit moment succesvol het blijft wel een uitdaging om iedereen erbij te betrekken. Op dit moment werken 5 bestuursleden en twee coördinatoren vrijwel dagelijks in verschillende samenstellingen aan projecten. Als onbezoldigd bestuurder is dat best bijzonder. Deze dames en heren stoppen veel vrije tijd in de VOG en dan is succes de beste motivatie.  

Hoe is de samenwerking met de gemeente?
De VOG heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan samenwerking en de relatie met de gemeente. Als we terugkijken heeft ons dat veel gebracht. Zonder de inspanning van diverse wethouders maar ook met name Nicole de Kort hadden we veel projecten niet kunnen realiseren. Bij veel wat je als ondernemersvereniging wilt bereiken is samenwerking met de gemeente een basis. Zowel voor ondersteuning in financiën, maar ook als partner in de organisatie. Het reguliere overleg met de wethouders is een standaard geworden maar met name het informele contact is belangrijk. Elkaar even kunnen bellen of een app sturen om ad hoc iets te organiseren of voor afstemming is inmiddels gebruikelijk en dat komt de snelheid van handelen ten goede. Er is een traditie ontstaan met een jaarlijkse barbecue gezamenlijk met het VOG-bestuur en burgemeester en wethouders en dat zal zeker gecontinueerd worden. 

Is er iets dat tot jouw grote frustratie (nog) niet gerealiseerd is?
Een collectief voor Dombosch. Het is jammer dat de BIZ niet is geworden wat we ervan verwacht hadden. Bij veel industrieterreinen die wat jonger zijn dan Dombosch is er bij grondaankoop een verplichting om mee te doen met een collectief. Door de bijdrage aan dit collectief is er een borging voor kwaliteitbehoud van de openbare ruimte en voor bewaking. Dit later organiseren vanuit een vrijwillig collectief is lastig. Ondernemers zijn individualisten en het was frustrerend om de inspanning voor dit collectief te zien stranden. Ik verwacht dat dit nog wel op de agenda komt maar dat vraagt tijd.

Welk advies heb je voor je opvolger Rom van Oers?
Elke persoon heeft zijn eigen stijl en ideeën en dat is ook goed. Ik heb de laatste periode voor de overdracht regelmatig met Rom een glas wijn gedronken en veel over het VOG verleden verteld. Rom is ervaren en weet hoe een vereniging werkt. Een ultiem advies heb ik niet maar als ik een rode draad van die gesprekken moet benoemen dan is het met name “organiseer zoveel als mogelijk activiteiten met een kop en een staart en verzand niet in overleg om het overleg”.

Blijf je op de een of andere manier nog betrokken bij de VOG?
In mijn optiek moet je als oud-voorzitter niet voor de voeten lopen van je opvolger dus weg is ook echt weg. Ze hebben allemaal mijn nummer en ik zit nog in de app groep van het bestuur. Dus strooi ik nog af en toe met mijn mening totdat ze mij beu zijn en uit de app groep verwijderen. Ik ben vanaf nu gewoon lid van de VOG en er ligt zakelijk een nieuwe uitdaging op mijn bord dus ik verveel mij niet.

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.