pluslid-badge

Gemeente Geertruidenberg

Vrijheidstraat 2
4941 DX
Raamsdonksveer
+31 (0)14 0162
info@geertruidenberg.nl
website: https://www.geertruidenberg.nl/

De gemeente Geertruidenberg zet zich in voor een goed ondernemersklimaat. Een gezond en bloeiend bedrijfsleven is immers noodzakelijk voor behoud en versterking van de werkgelegenheid en om een voldoende gevarieerd voorzieningenniveau in stand te houden.

De gemeente Geertruidenberg heeft de ambitie een moderne gemeente te zijn met voorzieningen voor iedereen. Of het nu gaat om winkelen, wonen, werken, recreëren of zorg.

Ondernemers met vragen kunnen terecht bij Nicole de Kort, zij is de accountmanager bedrijven bij de gemeente Geertruidenberg. Zij kent de route binnen de gemeentelijke organisatie. Dit kan van pas komen bij de start, uitbreiding of bedrijfsvoering van uw organisatie. Afhankelijk van de complexiteit van uw vraag zal de accountmanager uw vraag zelf beantwoorden of deze doorgeleiden naar de betreffende vakafdeling. Telefoonnummer 14 – 0162. E-mailadres: n.dekort@geertruidenberg.nl.

ONDERNEMERS GEERTRUIDENBERG

TWITTER GEERTRUIDENBERG

MAIL ACCOUNTMANAGER