Klimaatakkoord: welke subsidies kun je verwachten?

Op 28 juni is in Den Haag het Klimaatakkoord gepresenteerd. 

Dit akkoord moet ertoe bijdragen dat Nederland minimaal 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken zet de overheid in op CO2-verlagende maatregelen. Deze hebben betrekking op onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie. Diverse middelen, waaronder subsidies, moeten de verandering aanjagen.

Gebouwde omgeving

Om de CO2-doelstelling te halen moeten in ongeveer tien jaar anderhalf miljoen woningen van het aardgas af. Daarnaast moeten de komende jaren zoveel mogelijk woningen beter worden geïsoleerd. In 2050 mag vrijwel geen enkele woning nog met aardgas worden verwarmd. Om dit te stimuleren worden meerdere regelingen ingezet. De belangrijkste zijn de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

De SEEH-regeling stimuleert (particuliere) woningbezitters energiebesparende isolatiemaatregelen uit te voeren. De ISDE biedt particuliere huiseigenaren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Vanaf 2021 wordt de SEEH-regeling samengevoegd met de ISDE-regeling. Voor de ISDE reserveert de overheid een budget van 100 miljoen euro per jaar.

Mobiliteit

Om elektrisch rijden te stimuleren, kunnen nu alleen nog bedrijven en zakelijke rijders gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden. Met de nieuwe plannen wordt nu ook voor de particuliere aanschaf van elektrische en tweedehands auto’s stimuleringsbudget vrijgemaakt. Meer informatie over de aanschafsubsidie wordt uiterlijk medio 2020 gepubliceerd. De verantwoordelijke partijen spannen zich echter in om de maatregel al per 1 januari 2020 in te voeren, of een tijdelijke stimuleringsmaatregel in te voeren voor de tussenliggende periode.

Daarnaast onderzoekt de overheid of de aanschafsubsidieregeling beschikbaar kan worden gemaakt voor bepaalde vormen van privélease en particuliere deelauto-concepten of tweedehands emissieloze auto’s. Tevens wordt onderzocht of het zinvol is om de particulier te laten kiezen tussen laadtegoed, aankoopsubsidie of subsidie voor een laadpaal. Hiervoor wordt in de jaren 2021-2024 100 miljoen euro gereserveerd. Vanaf 2026 vervallen alle stimuleringsmaatregelen. Dan wordt een vorm van rekeningrijden ingevoerd.

Industrie

De overheid ondersteunt de uitrol van CO2-reducerende maatregelen met de al eerder aangekondigde nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze regeling vervangt per 1 januari 2020 de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Technieken die zijn meegenomen in besprekingen voor de SDE++ 2020 zijn naast de huidige SDE+-categorieën (zon, wind, biomassa):

  • Aquathermie
  • Composteringswarmte
  • WKO voor de glastuinbouw
  • Elektrificatie (elektrische boiler, warmtepomp)
  • Benutting restwarmte (industrie en datacentra)
  • Carbon Capture and Storage (CCS)
  • Waterstofproductie via elektrolyse

De subsidiëring van afvang en ondergrondse opslag van CO2, oftewel ‘Carbon Capture and Storage’, wordt echter wel beperkt. Dit zorgt ervoor dat er middelen beschikbaar blijven voor technieken die voor de lange termijn nodig zijn.

CO2-heffing voor de industrie

Ander belangrijk nieuws voor de industrie is dat per 2021 een CO2-heffing wordt ingevoerd. Mocht deze CO2-heffing in de komende jaren opbrengsten genereren, dan komen die ten goede aan vergroening van de industrie. Dit gebeurt middels een generieke subsidieregeling. Huidige grootverbruikers gaan daarnaast een hogere ‘opslag duurzame energie’ betalen over hun verbruik, wat 550 miljoen euro moet opleveren voor verduurzaming.

Vraag het Alfa

De overheid biedt dus op verschillende manieren financiële ondersteuning aan voor de verduurzamingsplannen van ondernemers en particulieren. Wil je gebruikmaken van de  subsidiemogelijkheden? Neem dan vooraf contact op met je contactpersoon bij Alfa om de geplande activiteiten en investeringen te bespreken en te laten toetsen op de mogelijkheden.

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs – 18-07-2019
Jorian Blom 088 25533264

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.