Inloopbijeenkomst stand van zaken Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak

Woensdag 26 juni a.s. organiseert waterschap Brabantse Delta een inloopbijeenkomst,

over de stand van zaken van het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak. Vooruitlopend op de inloopbijeenkomst licht ik de huidige stand van zaken alvast kort toe in deze brief.

In mei 2O17 is het voorkeursalternatief (VKA) voor het project Dijkversterking GEA vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Het VKA blijft van kracht, maar daarnaast start het waterschap nu ook een studie naar de wenselijkheid van dynamische keermiddelen (DKM) in de Amertak en de Donge. Dit is ontstaan nadat in het najaar van 2018 onderzoek is gedaan naar de nieuwe waterstanden en beschermingsnormen die in juni 2018 beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie.

De afgelopen periode is er gewerkt aan een vervolgaanpak van het project Dijkversterking GEA en de
subsidiëring ervan. De vervolgaanpak is verder uitgewerkt en hierover is op 19 maart j.l. een DB besluit genomen. Na het DB besluit heeft er met het HWBP afstemming plaatsgevonden over de juiste wijze van voortzetting en subsidiëring van het project. Tevens zijn er in de tussentijd gesprekken gevoerd met de gemeente Geertruidenberg om een gezamenlijke participatie- en  communicatiestrategie te ontwikkelen, voor de verschillende onderdelen van het project. De hoofdlijnen van de participatie- en communicatiestrategie hebben we de afgelopen maanden uitgewerkt en deze afgestemd met de gemeente. In deze strategie is voor de verschillende onderdelen van het project het participatieniveau en de manier van betrekken van de stakeholders uitgewerkt. Een van de projectonderdelen is de inrichting van de Slikpolder. Voor de Slikpolder betekent dit het volgende:
De keuze wel of geen DKM heeft gevolgen voor de uitwerking van de verschillende dijktrajecten. Het betreft een regionale opgave, zowel op het gebied van waterveiligheid als de economische belangen. Na de keuze wel of geen DKM volgt eventueel de locatiebepaling van de DKM. Daarna zal de integrale inrichting van de Slikpolder opgestart worden. Dit zal in een andere samenstelling en vorm (ontwerpateliers) zijn dan de klankbordgroep nu is. De komende periode wordt onder andere benut om na te denken over de invulling van de ontwerpateliers.

Ik hoop u op de inloopbijeenkomst te zien.

Met vriendelijke groeten,
Joris van Liebergen
Projectmanager

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.