Gevolgen klimaatakkoord voor het mkb volstrekt onduidelijk

Wat gaat de optelsom van alle klimaatplannen betekenen? Het kabinet geeft hierover geen inzicht.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland

‘Het kabinet geeft hierover geen inzicht en dat is teleurstellend’, zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.

Vrijdagmiddag bracht het kabinet het klimaatakkoord naar buiten. Daarin staan een serie maatregelen die nodig zijn om het klimaatdoel van 2030 te halen. Dat doel, 49 procent minder CO2 uitstoot, is afgesproken in de klimaatdoelen van Parijs.
‘Wij gaan nu met de achterban de mogelijke effecten in kaart brengen, want dit is allemaal nog heel erg macro. Daarna gaan we met het kabinet in gesprek of we tot een maatschappelijk akkoord kunnen komen. Voor een akkoord dat 30 jaar mee moet, is draagvlak – voorbij de politieke tekentafel – essentieel voor zowel klimaat als economie’, aldus de voorzitter van MKB-Nederland.

Zorgen over effect op mkb
‘Het is nog volstrekt onduidelijk wat de optelsom van alle maatregelen gaat betekenen voor het mkb. Het kabinet geeft hierover geen inzicht en dat is teleurstellend’, zegt Vonhof. ‘Het mkb is 98 procent van alle bedrijven. Die ondernemers moet je er bij houden om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, niet afstoten met dreigende hoge lasten en veel onzekerheid. En die moeten net als burgers goed worden ontzorgd. Het is cruciaal dat we helder in beeld krijgen wat de effecten voor die ondernemers zijn en we verwachten daarbij alle medewerking van het kabinet.’

Zorgen over effect op industrie
Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW is blij dat het kabinet rekening heeft gehouden met het (SER) advies omtrent de impact op de sterke industriële regio’s. Volgens hem moet wel worden voorkomen dat de verdere uitwerking ten koste gaat van banen. Ook moet er zekerheid komen over de definities vermijdbare- en onvermijdbare uitstoot van bedrijven met het oog op CO2-heffingen. ‘Heffen over onvermijdbare uitstoot is een enorm risico voor de miljarden aan benodigde investeringen en de banen in de regio’s’, aldus De Boer. De onzekerheid maakt volgens hem dat de industrie nu al terughoudend wordt met nieuwe duurzame investeringen. ‘Daarmee is niemand gediend, als we juist willen uitgroeien tot een groene koploper.’

Veilingopbrengsten inzetten
De organisaties willen dat de toenemende opbrengsten van emissierechtenveilingen (emissierechten geven bedrijven het recht om schadelijke gassen uit te stoten), volledig worden ingezet om de energietransitie voor burgers en bedrijven te ondersteunen. ‘Het kabinet maakt daar nu gelukkig voor het eerst een begin mee, maar er is geen enkele reden voor terughoudendheid, ook niet om hiermee de concurrentiepositie van bedrijven te beschermen. De overheid verkoopt straks immers uitstootrechten aan buitenlandse bedrijven met nog vermijdbare uitstoot. Dit plaatst de Nederlandse koplopers in een ongunstige positie.’

Landbouw niet dichtregelen
Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: ‘De landbouw concurreert uiteindelijk op internationale markten. Hoewel er toch het nodige is verbeterd ten opzichte van eerdere berichten hebben wij zorgen over alle regels die wederom op onze ondernemers afkomen en het gebrek aan voldoende financiering en adequate beleidsruimte. Hier moeten we nog wel aan sleutelen wil het in de praktijk allemaal kunnen vliegen.’

Overige sectoren
De ondernemingsorganisaties zijn te spreken over de plannen voor de mobiliteit, waar nu volgens hen eindelijk de stap wordt gemaakt naar het slimmere en efficiëntere ‘anders betalen’. Wel betreuren de organisaties het jojo-beleid rond elektrisch rijden, wat gevolgen kan hebben voor de import van deze auto’s.

In de gebouwde omgeving en in de elektriciteitssector lijken de grootste zorgen te zijn weggenomen door het kabinet. Toch zijn allerlei details nog onduidelijk. ‘Zo is de vraag of de burgers en mkb-ondernemers wel echt worden ontzorgd en of ze ook daadwerkelijk gaan verduurzamen met behulp van het nieuwe warmtefonds. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de industrie, het bredere mkb en de landbouw ook effect hebben op de binnenlandse sectoren als de gebouwde omgeving en de mobiliteit.’

Bron: De Ondernemer.nl – 28 juni 2019

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.