Gaat u stemmen?

Op donderdag 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op besluiten van het Europees Parlement.

U kunt stemmen tussen 07.30 en 21.00 uur op een locatie binnen de gemeente waar dat voor u het beste uit komt. Neem als u gaat stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Waar stemt u voor?
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Met uw stem oefent u invloed uit op besluiten van het Europees Parlement. Dat is belangrijk, want de Europese Unie gaat ons allemaal aan en is dichterbij dan u denkt. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, stemt u op een kandidaat van een Nederlandse partij die aan de Europese verkiezingen deelneemt. Als u de nationaliteit van een andere Europese lidstaat heeft én zich heeft laten registreren om de Nederlandse leden te kiezen, krijgt u een Nederlandse stempas. Laat uw stem niet verloren gaan!

Wilt u meer informatie over het Europees Parlement? Kijk dan eens op de website van de Kiesraad.

Waar kunt u stemmen?
In onze gemeente zijn er 10 stembureaus. Nieuw is het stembureau in het stadhuis in Geertruidenberg. Het stembureau in de RK Kerk Gertrudis vervalt.  U mag stemmen op het stembureau waar het voor u het beste uitkomt. U kunt stemmen tussen  7.30 en 21.00 uur. Hieronder vindt u alle locaties.

  1. Gemeentehuis – Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer
  2. Mauritsstaete – Stadsweg 9/01 4931 HV Geertruidenberg
  3. Stadhuis, Markt 32, 4931 BS  Geertruidenberg (Let op: dit is een nieuw stembureau!)
  4. De Schattelijn – Vismarktstraat 4a, 4931 AZ Geertruidenberg
  5. Kinderboerderij de Kromme Akker – Burggravenlaan 3, 4931 XA Geertruidenberg
  6. Dongemond college – Collegeweg 1, 4942 VC Raamsdonksveer
  7. Zorgcentrum het Hoge Veer – Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer
  8. Bibliotheek – Keizersdijk 30, 4941 GE Raamsdonksveer
  9. Buurthuis de Schelf – Burg.Krijgsmangeerde 46, 4942 AV Raamsdonksveer
  10. Ontmoetingscentrum Raamsdonk – Kerkplein 5, 4944 XD Raamsdonk

Stemmen, hoe gaat dit in zijn werk?
In de week van 8 mei krijgt iedereen die kiesgerechtigd is een stempas thuisgestuurd.

Om te stemmen moet u:
• 18 jaar of ouder zijn
• De Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van één van de lidstaten
• Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) gaat u naar een van de stembureaus in de gemeente Geertruidenberg. Uw identiteitsbewijs mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Als uw identiteitsbewijs en uw stempas zijn gecontroleerd overhandigt het stembureaulid u een stembiljet. Hiermee kunt u bij het stembureau uw stem uitbrengen. U stemt door het witte vakje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus. Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Blanco en ongeldige stemmen
U stemt blanco door geen enkel wit vakje rood te maken. Stembiljetten met teksten, tekeningen of waarop meerdere witte vakjes rood zijn gemaakt zijn ongeldig. Blanco stemmen en ongeldige stemmen hebben geen invloed op de zetelverdeling. Ze worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst.

Stempas beschadigd of kwijt?
Heeft u geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan bij de Gemeentewinkel. Dit tot uiterlijk 22 mei vóór de verkiezingen om 12.00 uur.

Kunt u zelf niet stemmen?
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Dit kan via een onderhandse volmacht en via een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht
Dit kunt u pas regelen wanneer u uw stempas heeft ontvangen. Een onderhandse volmacht kunt u alleen geven aan iemand die ook stemgerechtigd is in de gemeente Geertruidenberg. Vul samen met degene die voor u stemt de achterkant van uw stempas in. Tijdens het stemmen moet uw stempas worden meegebracht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dat mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Schriftelijke volmacht
Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, moet u en degene die uw stem uitbrengt het formulier formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ invullen en ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Het formulier moet uiterlijk 20 mei zijn ontvangen bij de gemeente. Deze volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

Let op: om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 22 mei tot 12.00 uur. Hiervoor moet u een afspraakmaken.

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen via het formulier ‘Verzoek kiezerspas’. De formulieren moeten uiterlijk 20 mei door de gemeente zijn ontvangen.

Stemmen in het buitenland
Mensen die niet in Nederland zijn op de verkiezingsdag, en toch hun stem uit willen brengen, kunnen dit doen als zij tijdig een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. Informatie daarover en het doen van een aanvraag om vanuit het buitenland te mogen stemmen vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Via deze link kunt u direct de aanvraag doen.

Uw keuze bepalen
Weet u niet precies op wie u moet stemmen? Vul dan eens de StemWijzer in. Hiermee kunt u aan de hand van stellingen uw politieke voorkeur testen.

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.