De algemene ledenvergadering dit jaar weer gedeeltelijk online

Op 11 mei 2021 vond de algemene ledenvergadering van de VOG plaats. Omdat we nog steeds midden in de coronacrisis zitten, was de ‘oude’ vorm van de ALV helaas nog niet mogelijk. Daarom heeft het bestuur besloten om ook dit jaar de vergadering door te laten gaan in zowel een online- als offline-vergadering. Leden konden ‘live’ aanschuiven bij het bestuur in ons Ondernemershuys, leden die de vergadering online wilden bijwonen, logden in via het online vergaderplatform ‘Zoom’.

Door Sara Berende

Nadat VOG-voorzitter Rom van Oers iedereen welkom heette, lichtte penningmeester John Gaasbeek met behulp van een Powerpoint-presentatie het financiële jaarverslag toe. Ook het ledenverloop werd kort toegelicht. Ondanks de lichte daling van begin dit jaar,  zitten we op een hoger ledenaantal dan vorig jaar. We hebben een constante stijging in het aantal leden en we hopen ook volgend jaar weer iets hoger uit te komen.

Rom van Oers vervolgt de vergadering met de vaststelling van het huidige bestuur. Martijn Nieuwenhuijsen is sinds kort aangesteld als nieuw bestuurslid en zal de industriegroep gaan coördineren. Ook de andere coördinatoren stelden zich kort voor: Jessica Eland namens de zzp, Karin Luppens namens de retail en Jamie van Dinteren namens de horeca. Ook bestuurslid Erik Broeders stelde zichzelf kort voor, hij is sinds dit jaar voorzitter van de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

VOG-voorzitter Rom van Oers vertelde hierna over de visie en de kernwaarden van de VOG. Met de woorden ‘verbinden, ondersteunen en informeren’ wordt de visie van de VOG samengevat. De VOG wil voor onze leden dé gesprekspartner zijn in de regio en we zien dat we als vereniging ook steeds meer een platform worden en een verbindende schakel zijn tussen verschillende partners. Meer over onze visie en missie kunt u lezen in de notulen van de ALV, die spoedig zullen volgen.

Tot slot werd het programma voor het komende half jaar besproken. We zien dat er meer ruimte komt voor versoepelingen en dat geeft ook zicht op evenementen. Het eerste coronaproof evenement dat plaatsvindt, is de VOG Rally op 12 juni. Daarvoor kunt u zich hier nog steeds inschrijven! Ook staat op 8 juli de VOG zomerborrel weer op de planning en wordt er de komende maanden een gevolg gegeven aan de online-sessies van de retail en horeca. Ook de zzp’ers kunnen binnenkort de eerste sessies verwachten.

De VOG bedankt alle leden die bij de vergadering zijn geweest. Het is fijn dat de algemene ledenvergadering op deze manier toch weer heeft kunnen plaatsvinden en we elkaar op deze manier weer even konden zien. Hopelijk treffen we elkaar allemaal snel weer ‘in het echt’!

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten