Grootse entree van Marian Witte

Onder begeleiding van gilde Sint Bavo en de Bergsche Battery kende Marian Witte een grootse entree in het Fort St. Gertrudis.