Betaal minder belasting via aftrekposten

De rechtsvorm van je onderneming bepaalt welke je mag gebruiken. Hier staan ze voor jou op een rij.

Wil je minder belasting betalen? Gebruik dan fiscale regelingen en aftrekposten. De rechtsvorm van je onderneming bepaalt welke je mag gebruiken. Hier staan ze voor jou op een rij.
Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en kun je ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gebruiken. De overige regelingen gelden zowel voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen, als voor ondernemers met een bv die vennootschapsbelasting betalen. Twijfel je of je een regeling mag toepassen? Raadpleeg dan een adviseur.

Ondernemersaftrek inzetten

Check of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat je aftrekt van je winst zodat je minder belasting betaalt. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Voor de ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Je controleert dit met de OndernemersCheck. Ook moet je voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur.

MKB Winstvrijstelling toepassen

Gebruik als mkb’er of zzp’er de MKB Winstvrijstelling. Je kunt dan 14% van de winst aftrekken. Ook voor de MKB Winstvrijstelling moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, maar geldt het urencriterium niet.

Bedrijfskosten aftrekken

Je mag de kosten die je voor je onderneming maakt aftrekken als bedrijfskosten of zakelijke kosten. Soms mag je kosten in één jaar aftrekken zoals huurkosten. Soms moet je ze spreiden over een aantal jaren zoals de aanschafkosten van een auto. Heb je kosten die zowel een zakelijk als een privé-karakter hebben? Dan mag je alleen het zakelijk deel van de kosten aftrekken. Vaak kun je de btw die je over je bedrijfskosten betaalt, aftrekken in je btw-aangifte. Studiekosten die je maakt om je vakkennis op peil te houden, mag je aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als bedrijfskosten. Geef de kosten die je maakt om nieuwe kennis op te doen als privé-aftrekpost op.

Afschrijvingen toepassen

Je mag bedrijfsinvesteringen in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je deze langer gebruikt dan één jaar en als het bedrag hoger is dan 450 euro per bedrijfsmiddel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe computers of machines. Je verdeelt de kosten van de investering over het aantal jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Tijdens de eerste vijf jaar als ondernemer is er de regeling voor willekeurige afschrijving. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je zelf bepalen wanneer en hoe je afschrijft.

Fiscaal gunstig investeren

Sommige investeringen vallen fiscaal gunstig uit omdat ze aftrekbaar zijn. Let op: de regelingen gelden alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als je bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Korting op btw (omzetbelasting)

De kleineondernemersregeling (KOR) geldt als je in één jaar minder dan 1.883 euro btw moet betalen. Het gaat om het verschil tussen de ontvangen en af te dragen btw. Het zegt niets over de hoogte van je omzet. Je krijgt dan belastingvermindering of je betaalt geen btw. Dat bereken je zelf en meld je in je laatste btw-aangifte van een jaar. De kleineondernemersregeling wijzigt per 2020. Je kunt de nieuwe KOR alleen gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro blijft.

Lagere btw bij handel in tweedehands goederen

Als je in gebruikte goederen handelt, dan mag je mogelijk de margeregeling toepassen. De regeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die je zonder btw hebt ingekocht. En ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten. Je rekent de btw niet over je omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen: de winstmarge. Als je met winst verkoopt, dan is je winstmarge positief en moet je btw betalen. Verkoop je met verlies? Dan heb je een negatieve winstmarge. Je hoeft dan geen btw te betalen, maar je krijgt ook geen btw terug.

Terugvragen btw voor agrarische ondernemers

Boeren en tuinders kunnen in het verleden betaalde btw terugvragen. Het gaat om btw betaald over onroerende- en roerende zaken, voorraden en opfokkosten van vee in één van de aangiften omzetbelasting over 2018. De afspraken zijn gemaakt na afschaffing van de btw landbouwregeling per 1 januari 2018. Dit besluit van het Kabinet heeft direct gevolgen voor agrarische ondernemers die tot die datum de landbouwregeling hebben toegepast. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie.

Kosten aftrekken van een bedrijfsruimte

Welke aftrekposten voor jou gelden, hangt af van je bedrijfsruimte. Voor de Belastingdienst maakt het verschil of je in een pand werkt dat je huurt of gekocht heb of dat je een deel van uw eigen woning als werkruimte gebruikt.

Bedrijfsruimte huren

Bij huur van bedrijfsruimte mag je in je aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die je voor deze bedrijfsruimte maakt. Als je de btw van deze kosten aftrekt in je btw-aangifte, dan moet je in je aangifte inkomstenbelasting de kosten exclusief btw opgeven. Trek je de btw niet af in je btw-aangifte? Gebruik in je aangifte inkomstenbelasting de kosten inclusief btw.

Bedrijfsruimte is eigendom

Als de bedrijfsruimte in jouw bezit is, moet je voor de inkomstenbelasting kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als je je eigen pand helemaal voor je onderneming gebruikt, dan moet je het pand tot je ondernemingsvermogen rekenen. De keuze of de bedrijfsruimte tot het privé- of ondernemingsvermogen hoort, bepaalt welke kosten je mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijfspand kopen

Als je een bedrijfsruimte gaat kopen, is dit een investering. Het kan zijn dat je recht hebt op investeringsaftrek.

Bedrijfsruimte aan huis

Je woont en werkt in hetzelfde pand. Met de rekenhulp Werkruimte in de woning zie je of je de kosten van je werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Autokosten aftrekken

Voor je bedrijf heb je misschien een auto nodig. Die kun je ‘op de zaak kopen’ of je kunt je privéauto ook zakelijk gebruiken. Zakelijk rijden heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Lees hoe het werkt.

Webinar met tips

Kijk het webinar ‘Oriënteren op ondernemerschap en belastingzaken’. Met tips van experts van KVK, Belastingdienst en mede-ondernemers.

Bekijk het webinar ‘Oriënteren op ondernemerschap en belastingzaken’. Met tips van experts van KVK, Belastingdienst en mede-ondernemers.
Bron: KvK.nl – Bert Wams 27 sep 2019

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten