A27 Houten – Hooipolder: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep tegen het besluit aantekenen van 11 januari tot en met 21 februari 2019.

Fase 1 Afgerond – Zienswijze indienen op startnotitie
Fase 2 Afgerond – Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 3 Afgerond – Denk mee
Fase 4 Afgerond – zienswijzen indienen op ontwerptracébesluit en/of ontwerpsaneringsplan
Fase 5 Beroep aantekenen tegen tracébesluit

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio. Ook zorgt de verbreding voor een betere beschikbaarheid van het snelwegennetwerk, voor een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige verkeersstromen en voor voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten.

Tracebesluit

  • De A27 richting Utrecht krijgt tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook.
  • Op de A27 richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.

Illustratie Rijstrokenschema A27 Houten-Hooipolder.

  • De westelijke Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed.
  • De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen.

Saneringsbesluit

  • Het saneringsbesluit bevat geluidmaatregelen voor 60 saneringswoningen langs wegvakken waar de geluidsanering niet in combinatie met het tracebsluit A27 Houten-Hooipolder kan plaatsvinden.
  • Het saneringsbesluit loopt, vanwege de samenhang met het tracebesluit, vooruit op de overige saneringen binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG ).

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert 3 informatiebijeenkomsten voor bewoners en andere belanghebbenden. De informatiebijeenkomsten zijn steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Datum 15 januari 2019
Locatie Fort Altena
Adres Tol 8, Werkendam
Datum 17 januari 2019
Locatie Theater Vianen in Helsdingen
Adres Westelijke Parallelweg 1, Vianen
Datum 23 januari 2019
Locatie Zaal Boelaars
Adres Keizersdijk 48, Raamsdonksveer

Planning

Wanneer Wat
2019 Vaststellen tracébesluit en saneringsplan
2019 Mogelijkheid beroep in te stellen tegen tracébesluit en saneringsplan
2022 Start realisatie
2027 – 2029 Openstelling van het zuidelijk gedeelte Everdingen – Hooipolder
2028 – 2030 Openstelling het noordelijk gedeelte Houten – Everdingen

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 4568999.

Inhoudelijke informatie over de weguitbreiding vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Daarnaast kunt u het ontwerp bekijken op de projectwebsite (opent in nieuw venster).

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het project A27 Houten – Hooipolder en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op deze site en op https://www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder (let op: link opent in nieuw venster). Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Bron: Platform Participatie

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.